Rejestracja kart prepaid - jakie dane musimy podać?

Jednym z aktualnych medialnie tematów ostatnich dni jest niewątpliwie obowiązywanie Ustawy o działalności antyterrorystycznej, która zmieniła m.in przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne, wprowadzając obowiązek rejestracji kart prepaid. Co to oznacza dla konsumenta?

 Popularne "startery", czyli karty, które dotyczchas można było kupić np. w kiosku, bez konieczności zawierania umowy i podawania swoich danych osobowych, będą musiały być rejestrowane, a więc dostawca usług telekomunikacyjnych pozyska dane kupującego, a dokładnie imię i nazwisko, nr PESEL lub  jeśli go nie posiada- nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku cudzoziemca spoza UE- numer paszportu lub kartę pobytu.

Takie rozwiązanie, obowiązujące już w wielu krajach Unii Europejskiej ma na celu odanonimizowanie danych posiadaczy kart w celu uniknięcia posługiwania się nimi w działalności terrorystycznej czy przestępstwach internetowych. Od teraz możliwe będzie sprawdzenie  do kogo należą.

Co istotne z punktu widzenia konsumenta, praktyką stało się kserowanie dowodów osobistych przez operatora w toku rejestrowania kart prepaid. Takie działanie jest niewłaściwe, poniewąz brak jest podstawy prawnej do pozyskiwania przez niego wszystkich danych zawartych w dokumencie tożsamości, w tym fotografii.

Generalny Inspektor Ochrony danych Osobowych ostrzeża, że proces pozyskiwania danych podczas kopiowania dokumentu tożsamości może skutkować pozyskaniem nadmiernego zakresu danych osobowych. wskazuje na mogące się pojawić problemy z poprawnym ich gromadzeniem i przetwarzaniem.