Ważna zmiana w prawie pracy. Koniec z syndromem pierwszej dniówki

1 września 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy, która zawiera istotną z punktu widzenia pracownika modyfikację w zakresie art. 29 par. 2.

Według dotychczasowej regulacji, w przypadku niedochowania formy pisemnej umowy o pracę, pracodawca miał obowiązek potwierdzić na piśmie ustalenia co do  stron, rodzaju umowy oraz jej warunków  najpóżniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy. Taka konstrukcja przepisu doprowadziła do nagminnej praktyki uchylania się od wskazanego w nim obowiązku w celu uniknięcia pracowniczych formalności, przede wszystkim nie zawierania z pracownikami umów. 

W przypadku kontroli Inspekcji Pracy nieuczciwi pracodawcy podnosili, iże jest to pierwszy dzień w pracy danej osoby ( a więc ustawowy termin jeszcze nie minął) w związku z czym nie musieli przedstawiać umowy o pracę czy pisemnego potwierdzenia jej zawarcia. Inspektorzy nie mieli więc podstawy, by wystąpić przeciwko działającemu w ten sposób pracodawcy. Powyższe zjawisko zyskało nawet niechlubną nazwę "syndrom pierwszej dniówki". 

Nowe brzmienie przepisu wskazujące, że pracodawca musi potwierdzić pracownikowi ustalenia jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy spotkało się z pozytywnym przyjęciem dzialu prawa pracy Kancelarii radcy prawnego Małgorzata Brodowska w Poznaniu. Wprowadzone rozwiązanie z pewnością ułatwi dochodzenie przysługujących pracownikom uprawnień ze stosunku pracy,a  co więcej wzmocni realną efektywność pracy inspektorów Inspekcji Pracy, którym łatwiej będzie udowodnić nielegalne zatrudnianie. Każda zmiana mająca na celu szerszą ochronę pracownika to krok we właściwą stronę, pomimo że nieuczciwi pracodawcy spróbują zapewne znależć korzystne dla siebie rozwiązania również w nowej rzeczywistości prawnej.

Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia pisemnej umowy lub potwierdzenia jej zawarcia na piśmie, może spodziewać się kary grzywny w wysokości od 1000 zl do nawet 30 000 zł.