Zrównanie okresów wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony

Nowelizacją, która weszła w życie dnia 22.02.2016r. ustawodawca uchylił art. 33 oraz zmienił art. 36 § 1 Kodeksu pracy. Doszło tym samym do zrównania okresów wypowiedzenia umów o pracę zawieranych na czas określony z okresami wypowiedzenia umów o pracę zawieranych na czas nieokreślony.

Do tej pory umowa o pracę zawarta na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, mogła wolą stron zostać rozwiązana niezależnie od długości trwania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Teraz okresy wypowiedzenia umów zawartych na czas określony są tożsame okresom wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony i zależą od długości stażu pracy u danego pracodawcy. Czy jednak oby na pewno? Dla klientów Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzata Brodowska przeanalizowaliśmy ten temat. Nowelizacja Kodeksu pracy zawiera przepisy przejściowe. Wynika z nich, a konkretnie z art.  16 (ustawa z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2015, poz. 1220), że dla osób zatrudnionych u swojego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony do stażu pracy, od którego zależna jest długość okresu wypowiedzenia nie wlicza się okresu zatrudnienia sprzed nowelizacji Kodeksu pracy. Oznacza to, że osoba zatrudniona u swojego pracodawcy już ponad trzy lata na umowę o pracę zawartą na czas określony, może obecnie liczyć nie na 3 miesiące, a jedynie na 1 miesiąc okresu wypowiedzenia, bowiem okres pracy sprzed 22.02.2016r. nie jest uwzględniany przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia jej umowy o pracę. Natomiast jeszcze miesiąc temu osoba ta mogła liczyć jedynie na dwutygodniowy okres wypowiedzenia.